Registration system

 
 • For future editing
 • only number
 • Upload
 • Upload
 • Upload
 • Upload (grants, scholarships, atc.)
 • Upload Additional optional attachment
 • Odesláním této žádosti souhlasím se zpracováním osobních údajů, jež jsem uvedl/a v této žádosti, pro účely zařazení do databáze uvedeného Nadačního fondu Univerzity Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, se sídlem Křížkovského 8,77147 Olomouc (dále jen „NF UP“). Rovněž souhlasím s případným zveřejněním těchto osobních údajů, jakož i souvisejících informací (výše poskytnutého příspěvku, smlouvy o poskytnutí příspěvku, závěrečného vyúčtování apod.), a to zejména ve výroční zprávě nadačního fondu. V případě, že součástí této žádosti je potvrzení o zdravotním či sociálním znevýhodnění, výslovně souhlasím s tím, že budou zpracovány také tyto údaje.

  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn/a kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Dojde-li k odvolání souhlasu, beru na vědomí, že některé z poskytnutých osobních údajů budou dále zpracovávány, jelikož jejich zpracování není založeno mým souhlasem, ale zpracování je buď nezbytné pro plnění právní povinnosti (např. zveřejnění údaje o osobách, jimž byl poskytnut příspěvek alespoň ve výši 10.000,- Kč za podmínek dle § 358 a 359 občanského zákoníku), případně je nezbytné pro přípravu či splnění smlouvy o poskytnutí příspěvku z NF UP.

  Beru na vědomí, že správcem poskytnutých osobních údajů je NF UP a že správce je možno kontaktovat na výše uvedené adrese sídla nebo na e-mailu: dita.palascakova@upol.cz.

  Beru dále na vědomí, že mé osobní údaje jsou zpracovány za účelem administrace žádosti o příspěvek a její posouzení, přípravy a realizace smlouvy o poskytnutí příspěvku z NF UP včetně související komunikace, za účelem vyúčtování poskytnutého příspěvku, pro účely zveřejnění údaje o poskytnutém příspěvku a jeho příjemci ve výroční zprávě, pro účely zajištění publicity podpořených projektů a výsledků takto podpořených projektů.

  Pokud bych se domníval/a, že ze strany NF UP došlo k porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů, beru na vědomí, že mám právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V ČR působnost dozorového úřadu vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Beru na vědomí, že další informace o zpracování osobních údajů ze strany NF UP včetně svých práv mohu nalézt na internetových stránkách: http://fond.upol.cz/wp-content/uploads/2018/05/gdpr_web.docx