• 1
  • 2
  • 3
  • 4

„Společně hledáme světová řešení“

Záleží nám na naší budoucnosti. Podporujeme mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity našich studentů. Chceme tím přispět k rozvoji juniorské zahraniční spolupráce a v dlouhodobém horizontu pak k řešení civilizačních, technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů.


Vycházíme mimo jiné z konceptu třetí role univerzit.Jsme přesvědčeni, že účast Univerzity Palackého - tak významné instituce s dlouhou tradicí a perspektivní budoucností - na veřejném životě je přirozenou součástí jejího poslání.

Zajímá nás téma sociálních inovací, tedy nových nástrojů zaměřených na zkvalitnění životního prostředí a života celé společnosti. Jsme přesvědčeni, že kvalita života musí zůstat hlavním a uvědomovaným motivem pro vědeckou a uměleckou práci našich studentů, která je hlavním motorem sociálních inovací.

Chceme být užiteční

Námi podporované projekty musí mít dobře vysvětlený přínos pro studenta, univerzitu i společnost jako celek. Chceme být užiteční také studentům, které jsme podpořili. Nabízíme jim prostor a příležitosti pro profesní i osobnostní růst.

Nebojíme se být jiní

Nadační fond UP je jediný svého druhu v České republice. Usilujeme o navázání všestranně přínosných partnerství s firmami i jednotlivci, kteří sdílí vize a principy práce Nadačního fondu. Ke studentům, které podporujeme, máme důvěru. Požadujeme kvalitní výstupy studentských projektů, vyžadujeme však minimum administrativy a účtování.

Chceme být příkladem dobré praxe

Chceme být inspirací pro další organizace a chceme prošlapávat cesty fundraisingu v českém akademickém prostředí.