• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Komunikace vědy


Naše programy podpory a související vzdělávací aktivity jsou určené pro studenty, kteří své vědeckovýzkumné či umělecké záměry myslí vážně. Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti.

Studenti podpoření Nadačním fondem UP, či studenti, kteří o podporu fondu žádali, mají možnost účastnit se workshopů a seminářů s tuzemskými a zahraničními experty na problematiku komunikace, prezentace a medializace vědy a výzkumu, které pořádáme ve spolupráci s Kariérním centrem UP, Vědeckotechnickým parkem UP a Pevností poznání.

Nabídku těchto aktivit také pravidelně rozesíláme stipendistům e-mailem.

Plánované vzdělávací a rozvojové akce, které jsou otevřeny pro všechny studenty Univerzity Palackého najdete na našich sociálních sítích.

Sledujte náš Facebook a Instagram.