• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Dárci a partneři


Generální partner

„Komerční banka chce společně s Nadačním fondem UP pomáhat naplňovat poslání univerzity a podporovat potenciál talentovaných mladých vědců, kteří své vědecké projekty uvádějí do praxe a přispívají tak nejen k popularizaci vědy, ale i k rozvoji společnosti. Snahou Komerční banky je tedy kromě její základní role v makroekonomickém prostředí také společenská zodpovědnost, kterou bychom rádi partnerstvím s Nadačním fondem UP naplnili v praxi.“

David Formánek, Člen představenstva, vrchní ředitel, Corporate and Investment Banking (CIB)

Další dárci a partneři


Miloslav Bešta, Ph.D.

Vývojář ve společnosti Google, absolvent PřF

JUDr. Kamil Andree

Advokát a insolvenční správce, absolvent PF

Prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

Oční chirurg, absolvent LF

Mgr. Martin Šmajser

Finanční bankéř, Česká spořitelna, a.s., absolvent PřF

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Senátor, neonatolog, absolvent LF

MUDr. Vladimír Svozil

Pediatr a speleoterapeut, ředitel sanatoria ve Zlatých horách, absolvent LF

MUDr. Bohdan Pomahač, M.D.

Plastický chirurg, absolvent LF

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Profesor optiky, absolvent PřF

Doc. RNDr. Karel Berka, PhD.

Fyzikální chemik

JUDr. Robert Runták

Právník a sběratel umění, absolvent PF

Mgr. Kryštof Vávra

Vysoký státní úředník, absolvent FF

JUDr. Monika Molnár

Právnička

Prof. MUDr. Vladimír Palička, Cs.c, Dr.hc

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Lékař a pedagog, absolvent LF

Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Petr Šonka

Praktický lékař

Mgr. Pavel Stržínek

Informatik a spolumajitel společnosti Edhouse s.r.o.

Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah

Specialistka fetální medicíny

Jan Aschenbrenner

Podnikatel

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

profesor kinantropologie, absolvent Pedagogické fakulty UP a Filozofické fakulty UP

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.

přírodovědec absolvent Přírodovědecké fakulty UP

Mgr. Roman Pešek

advokát absolvent Právnické fakulty UP

Arnošt Petržela

Partneři benefiční hry Daruj příležitost v rámci absolventského setkání


Mediální partner