Děje se

Rostliny taky chodí do tělocviku

Rostliny taky chodí do tělocviku

Měli byste slyšet, s jakou láskou mluví Barbora Pařízková o tzv. auxinech, rostlinných hormonech. Pro člověka, který o těchto látkách slyší poprvé, je to až nepochopitelné. Každému z nás bych přála, aby nás naše práce bavila alespoň z poloviny tolik, jako Báru. Studentku 4. ročníku doktorandského programu Experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. I tuto dívku podpořil Nadační fond v rámci jejího projektu věnujícího se přípravě a charakterizaci fluorescenčně značených derivátů auxinů.

Přečíst

Genetické choroby jsou vlastně takový tajuplný svět

Genetické choroby jsou vlastně takový tajuplný svět

Nevím, jak to máte vy, ale mně při vyslovení slov jako je rakovina či nádor tak nějak zhořkne v ústech. Je to zřejmě tím, že věty, které těmito slovy začínají, mnohdy nekončí dobře. Díky Veronice Žižkové, studentce doktorandského programu v oboru Lékařské biologie na Lékařské fakultě UP, mohou ale na podobně začínající věty navazovat šťastnější konce. Ve svém projektu podpořeném Nadačním fondem Univerzity Palackého se věnuje studiu nádorů hlavy i krku a má možnost vrátit se na prestižní americkou univerzitu v Baltimoru.  Na základě výsledků, které přinese laboratorní výzkum, bude snad možné vyvinout nové diagnostické postupy k včasnému průkazu nemoci.

Přečíst

Kytky se umí navzájem varovat před nebezpečím

Kytky se umí navzájem varovat před nebezpečím

Až do chvíle, kdy jsem mluvila s Vladimírem Skalickým, studentem 4. ročníku doktorandského programu Experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, jsem rostliny vnímala jako něco hezkého, ale jednoduchého, samozřejmého. Neuvědomovala jsem si složitost těchto organismů a netušila, k jakým procesům či funkcím v jejich listech, kořenech či plodech dochází. Je to pro mě takový nový malý svět, existující nejen sám pro sebe, ale hlavně pro nás. Díky Vladimírovi jsem měla možnost do něj nakouknout…

Přečíst

Jednou z moderních civilizačních nemocí jsou i ploché nohy

Jednou z moderních civilizačních nemocí jsou i ploché nohy

Pokud byste teď byli v AZ-kvízu a měli odpovědět, jaké slovní spojení skrývají písmena VDB s nápovědou, že se jedná též o „senzomotorické stélky“, znali byste správnou odpověď? Tedy, že jde o Vložky Do Bot? Ondřej Laštovička bezpochyby ano. Je totiž studentem doktorského studijního programu Kinantropologie a spolu s kolegy zkoumá účinky zmiňovaných stélek. Jejich cílem je zjistit, jak vložky fungují a popřípadě upravit metodiku jejich výroby tak, aby vložka plnila svůj účel u co největšího množství pacientů.

Přečíst

Čína je pro mě nevyčerpatelným zdrojem nového

Čína je pro mě nevyčerpatelným zdrojem nového

Když jsem se před pár lety v rámci mezipřistání ocitla na několik hodin v Šanghaji, pamatuji si, jak citelná pro mě byla jazyková bariéra. Jak intenzivně jsem si uvědomovala odlišnost češtiny, angličtiny, němčiny nebo španělštiny s čínštinou. Nechápala jsem, jak by se kdy nějaký Evropan mohl tento pro mě zcela nesrozumitelný i nečitelný jazyk naučit. Nedávno jsem ale jednoho takového člověka poznala dokonce osobně. Jmenuje se Vlastimil Dobečka, je doktorandem čtvrtého ročníku na katedře asijských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého, a i díky podpoře Nadačního fondu právě dokončuje Čínsko-český a česko-čínsky elektrotechnický slovník.

Přečíst

Genetické choroby jsou vlastně takový tajuplný svět

Genetické choroby jsou vlastně takový tajuplný svět

Nevím, jak to máte vy, ale mně při vyslovení slov jako je rakovina či nádor tak nějak zhořkne v ústech. Je to zřejmě tím, že věty, které těmito slovy začínají, mnohdy nekončí dobře. Díky Veronice Žižkové, studentce doktorandského programu v oboru Lékařské biologie na Lékařské fakultě UP, mohou ale na podobně začínající věty navazovat šťastnější konce. Ve svém projektu podpořeném Nadačním fondem Univerzity Palackého se věnuje studiu nádorů hlavy i krku a má možnost vrátit se na prestižní americkou univerzitu v Baltimoru.  Na základě výsledků, které přinese laboratorní výzkum, bude snad možné vyvinout nové diagnostické postupy k včasnému průkazu nemoci.

Přečíst

Na to, že jsem vědec, žiju překvapivě „normální“ život

Na to, že jsem vědec, žiju překvapivě „normální“ život

Jak se říká, nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Bohužel. A jednou z těch závažnějších je například doposud nevyléčitelná Parkinsonova choroba. Naštěstí jsou ale mezi námi tací, kteří vynakládají velké úsilí k tomu ji porazit. Jedním z nich je například i Gabriel Gonzalez, student doktorského studijního programu Experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.   

Přečíst

Myslím na děti, které na svět přišly příliš brzy

Myslím na děti, které na svět přišly příliš brzy

Když jsem hledala statistiku týkající se předčasně narozených dětí v ČR, nenapadlo mě, že se bude jednat o každé desáté miminko. Zmiňovaná statistika byla ke všemu z roku 2016, do té doby měla vždy rok od roku zvyšující se charakter. Je tedy možné, že letos to bude třeba každé deváté novorozeně. Zároveň mě ale moc potěšilo zjištění, že nedonošené děti mají v současnosti i mnohem vyšší šance na život bez komplikací. Alena Svobodová, studentka doktorandského programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, se v rámci svého projektu NAPI zabývala právě psychomotorickým vývojem předčasně narozených dětí, který je více než důležitý.

Přečíst

Nastartovat auto a jen si kousek popojet, to je pro ovzduší docela katastrofální

Nastartovat auto a jen si kousek popojet, to je pro ovzduší docela katastrofální

Není tak častým zvykem, že by se středoškolská aktivita a nadšení pro dobrou věc přetavily až k přispění k novelizaci zákona o legislativních limitech ochrany ovzduší. V případě Luďka Plachkého, v současnosti studenta 4. ročníku práv na Právnické fakultě UP, tomu ale přesně tak bylo. Už na gymnáziu si společně se spolužáky všimnul, že stávající zákon neřeší znečišťování ovzduší z rodinných či bytových domů. Tenkrát se dostali až do sněmovny, kde usilovali o koncepčnější uchopení ochrany ovzduší v české praxi. Úspěšně. Po odchodu z gymnázia Luděk s projektem Emise nadále spolupracoval a rozšířil ho do Olomouce. A díky podpoře Nadačního fondu Univerzity Palackého předává prostřednictvím zmiňovaného projektu informace o ochraně ovzduší dál.

Přečíst

Jsem spektroskopický maniak

Jsem spektroskopický maniak

Přesně to o sobě říká Martina Medvedíková, doktorandka v oboru Lékařská farmakologie, která se věnuje průlomovému projektu v rámci diagnostiky nádorových onemocnění lymfatických uzlin. Hlavní metodou je právě spektroskopie. Výzkum, který Martině umožnil Nadační fond Univerzity Palackého, povede v ideálním případě k tomu, že rozpoznání zhoubného lymfomu nebude trvat několik dní, ale jen pár minut.

Přečíst