Komunikace vědy

 

Naše programy podpory a související vzdělávací aktivity jsou určené pro studenty, kteří své vědeckovýzkumné či umělecké záměry myslí vážně. Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti.

Studenti podpoření Nadačním fondem UP, či studenti, kteří o podporu fondu žádali, mají možnost účastnit se workshopů a seminářů s tuzemskými a zahraničními experty na problematiku komunikace, prezentace a medializace vědy a výzkumu, které pořádáme ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským střediskem a Pevností poznání

Na co se můžete těšit v tomto semestru?

 

6.3.2018  Studentské kariérní a poradenské centrum: Věda stručně a jasně (14-18 hodin)

lektorka: Mgr. Ivana Pustějovská

Workshop pro podpořené projekty zaměřený na umění práce se slovy, emocemi a obrazy.

Chceme, aby lidé vědě věřili? Cesty, jak na to, ukáže skvělá a zkušená novinářka s mnoha lety praxe z médií, marketingu a práce s lidmi v organizacích.

Dozvíte se:

Jak vysvětlovat složité problémy nejširší veřejnosti

Proč se nebát médií a jak s nimi pracovat

Jak popularizovat svou práci u různých cílových skupin

Mgr. Ivana Pustějovská má za sebou mnohaleté působení jak v tištěných médiích, tak v Českém rozhlase. Pracovala mj. jako redaktorka v MF DNES, několik let pak jako editorka i vedoucí redakce zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Olomouc.  V současnosti vede redakci médií na Univerzitě Palackého. Jako publicistka připravovala mj. pro Čro Olomouc cyklus dokumentů o významných osobnostech z Moravy („Všichni naši rodáci“) a jako spoluautorka pak cyklus věnovaný zajímavým ženám „Ženský svět“, rozhovory s osobnostmi jako slovenská politička Iveta Radičová, spisovatelka Lenka Reinerová, Zdena Mašínová nebo biskupka Jana Šilerová. Za svou novinářskou práci získala několik významných ocenění.

 

20.3. a 17.4.2018 (14 – 16 hodin) Studentské kariérní a poradenské centrum: Prezentace ve formátu PechaKucha (příprava na prezentaci Mladí vědci na UP v rámci Academia Film Olomouc)

PechaKucha je zajímavý a atraktivní formát prezentace, kdy na 20 slidech (každý se zobrazuje 20 vteřin) musí mluvčí poutavou formou získat pozornost publika, které není odborné ani homogenní. Mladí vědci podpoření fondem tak mají možnost vyzkoušet si popularizovat své projekty a zároveň tak zviditelnit činnost fondu mezi dárci, příznivci, vědci, popularizátory a dalšími návštěvníky AFO 2018.

Lektor: Mgr. Ondřej Čejka, člen týmu MAJ a spoluorganizátor PechaKuchy v Olomouci