Komunikace vědy

 

Naše programy podpory a související vzdělávací aktivity jsou určené pro studenty, kteří své vědeckovýzkumné či umělecké záměry myslí vážně. Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti.

Studenti podpoření Nadačním fondem UP, či studenti, kteří o podporu fondu žádali, mají možnost účastnit se workshopů a seminářů s tuzemskými a zahraničními experty na problematiku komunikace, prezentace a medializace vědy a výzkumu, které pořádáme ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským střediskem a Pevností poznání

Na co se můžete těšit v tomto semestru?

12.10.2016 Pevnost Poznání: Popularizace vědy: nutnost a umění v kariéře vědce (10:30 – 15:30)

lektor: Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D 

Workshop pro podpořené studenty zaměřený na komunikaci a popularizaci vědy.

Chceme, aby nám veřejnost rozuměla. Jak na to? Odpovědi poskytne skvělý vědec a odborník na popularizaci.

Co si účastníci odnesou?

Porozumění tomu, proč je efektivní komunikace vědy klíčem k vědecké kariéře

Praktická cvičení, která vedou ke zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností

Tipy na metody a styly komunikace a prezentace

Dr. Michael Londesborough, Ph.D., je český vědec britského původu, který se přistěhoval do Česka v roce 2002. Uvádí rubriku Michaelův experiment v televizním magazínu ČT PORT. Od roku 2002 provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky v Řeži. Spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Je autorem nebo spoluautorem 39 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, které jsou celkem 173x citovány (s vyloučením autocitací). V současné době je předsedou Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 

15.11.2016  Studentské kariérní a poradenské centrum: Věda stručně a jasně (13:00 – 16:00 hodin)

lektorka: Mgr. Ivana Pustějovská

Workshop pro podpořené projekty zaměřený na umění práce se slovy, emocemi a obrazy.

Chceme, aby lidé vědě věřili? Cesty, jak na to, ukáže skvělá a zkušená novinářka s mnoha lety praxe z médií, marketingu a práce s lidmi v organizacích.

Dozvíte se:

Jak vysvětlovat složité problémy nejširší veřejnosti

Proč se nebát médií a jak s nimi pracovat

Jak popularizovat svou práci u různých cílových skupin

Mgr. Ivana Pustějovská má za sebou mnohaleté působení jak v tištěných médiích, tak v Českém rozhlase. Pracovala mj. jako redaktorka v MF DNES, několik let pak jako editorka i vedoucí redakce zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Olomouc.  V současnosti vede redakci médií na Univerzitě Palackého. Jako publicistka připravovala mj. pro Čro Olomouc cyklus dokumentů o významných osobnostech z Moravy („Všichni naši rodáci“) a jako spoluautorka pak cyklus věnovaný zajímavým ženám „Ženský svět“, rozhovory s osobnostmi jako slovenská politička Iveta Radičová, spisovatelka Lenka Reinerová, Zdena Mašínová nebo biskupka Jana Šilerová. Za svou novinářskou práci získala několik významných ocenění.

 

2.12.2016 Studentské kariérní a poradenské centrum: Koučování jako cesta k osobnímu rozvoji

lektorka: Magdalena Vokáčová, MA

Workshop pro podpořené studenty zaměřený na možnosti využití koučování jako metody při práci s vlastní motivací, efektivitou, ale také při vedení týmů a projektů. 

Chceme, aby vědci dobře řídili zdroje své i veřejné? Možnosti nám představí světově uznávaná a zkušená koučka a lektorka osobního rozvoje.

Dozvíte se:

Proč a jak přemýšlet o svém životě a kariérě ve vědě novým způsobem

Jak hledat vnitřní zdroje a účinně pracovat s kreativitou a vnitřní motivací

Jak spokojeně a efektivně komunikovat s kolegy a vést týmy

Magdalena Vokáčová, MA  je úspěšná koučka a žákyně zakladatele koučinku Sira Johna Whithmora. Je autorkou první odborné učebnice psané formou románu „Zakázaná učebnice koučování“ a Sebekoučovacích karet, které pokřtil Sir John Withmore. Magdaleně se říká punkerka mezi kouči, protože klasické koučovací metody kombinuje s hereckými technikami a množstvím netradičních psychologických postupů. Má více než 10 praxe v práci s jednotlivci i týmy.