Registrační systém

  • Pro případnou editaci přihlášky
  • zadejte pouze číslo ročníku
  • Nahrát přílohu
  • Nahrát přílohu
  • Nahrát přílohu
  • Nahrát přílohunapř. stipendia, podpora od grantových agentur apod.
  • Nahrát přílohudoplňující nepovinná příloha
  • Odesláním této žádosti souhlasím se zpracováním osobních údajů, jež jsem uvedl/a v této žádosti, pro účely zařazení do databáze uvedeného nadačního fondu a Univerzity Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.Rovněž souhlasím s případným zveřejněním těchto osobních údajů, jakož i souvisejících informací (výše poskytnutého příspěvku, smlouvy o poskytnutí příspěvku, závěrečného vyúčtování apod.) ve výroční zprávě nadačního fondu.Podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni podání žádosti jsem nespáchal/a disciplinární přestupek ani trestný čin.Podpisem této žádosti zároveň prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a plně odpovídají skutečnosti.