• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Stipendista Josef Hloušek získal ve Velké Británii první místo za nejlepší poster

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 7. červenec 2022

Josef Hloušek z přírodovědecké fakulty se dokázal prosadit na mezinárodní konferenci The Bristol Quantum Information Technologies Workshop ve Velké Británii. Příspěvek Photon counting and statistics classification of large optical states with dozens of photons prezentovaný doktorandem z katedry optiky získal první místo za nejlepší poster z více než padesáti příhlášených studentů.

„Výzkum, jehož výsledky jsem prezentoval na konferenci v Bristolu, se zaměřuje na manipulaci s jednotlivými částicemi světla – fotony a jejich detekci,“ uvedl Josef Hloušek.

 Mladý vědec se pod vedením Miroslava Ježka a ve spolupráci s dalšími kolegy z katedry optiky podílel na výrazném zlepšení metody detekce počtu fotonů v optických signálech. Vedle zajímavosti z pohledu základního výzkumu v kvantové optice a obecně fyzice mají výsledky jeho práce přímé aplikace v metrologii, senzorice, optických komunikacích i v pokročilém biomedicínském zobrazování.

 „Jsem rád, že jsem měl příležitost prezentovat výsledky dosažené v rámci mého doktorského studia vědecké komunitě a že moje prezentace zaujala odbornou komisi konference. Rád bych také poděkoval za podporu Grantové agentuře ČR, projektu QuantERA HYPER-U-P-S, MŠMT, Nadačnímu fondu UP a v neposlední řadě kolegům z katedry optiky přírodovědecké fakulty,“ dodal Josef Hloušek.

Text: Přírodovědecká fakulta Univerzity, Šárka Chovancová

Foto: Archiv Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého