• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Registrační systém žádostí o podporu

   

  Nezapomeňte připojit k žádosti tyto přílohy:

  Odesláním této žádosti souhlasím se zpracováním osobních údajů, jež jsem uvedl/a v této žádosti, pro účely zařazení do databáze uvedeného nadačního fondu a Univerzity Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47  Olomouc.

  Rovněž souhlasím s případným zveřejněním těchto osobních údajů, jakož i souvisejících informací (výše poskytnutého příspěvku, smlouvy o poskytnutí příspěvku, závěrečného vyúčtování apod.) ve výroční zprávě nadačního fondu.

  Podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni podání žádosti jsem nespáchal/a disciplinární přestupek ani trestný čin.

  Podpisem této žádosti zároveň prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a plně odpovídají skutečnosti.