• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Na stáž do Stockholmu vyrazil student doktorského studijního programu Optika a optoelektronika

Josef Hloušek, který se zabývá kvantovou optikou a problémy detekce ultraslabých optických signálů díky podpoře fondu získal zkušenosti z oblasti špičkových technologií optických zdrojů. Pro celý tým pracoviště pak projekt znamená významný posun ve výzkumu neklasických stavů světla a do budoucna nabízí užší spolupráci s vědeckou skupinou na institutu fyziky Stockholmské univerzity.

Josef Hloušek

Student doktorského studijního programu Optika a optoelektronika na Přírodovědecké fakultě. Zabývá se kvantovou optikou a problémy detekce ultraslabých optických signálů. V současné době se věnuje pokročilým technologiím detekce světla umožňující měření počtu a statistiky elementárních částic světla –fotonů. Nové detekční techniky jsou nezbytné pro diagnostiku fotonických zdrojů v kvantových technologií.

Podpořený projekt je zaměřen na vývoj a charakterizaci nového typu fotonického zdroje – kvantových teček, což jsou polovodičové fluorescenční nanostruktury chlazené blízko absolutní nule, které jsou perspektivní platformou pro generaci jednofotonových a kvantově provázaných stavů světla. Tyto neklasické stavy světla a jejich detekce představují klíčovou výzvu kvantových technologií s čím dál větším mezioborovým přesahem. Cílem projektu je využití pokročilých technik detekce světla pro testování fotonických zdrojů vyvíjených vědeckou skupinou prof. Predojević na institutu fyziky Stockholmské univerzity. Tato spolupráce poskytne studentovi experimentální zkušenosti z oblasti špičkových technologií optických zdrojů na bázi kvantových teček a fotonických krystalů. I pro celý tým pracoviště projekt znamená významný posun ve výzkumu neklasických stavů světla a do budoucna nabízí užší spolupráci s tamní vědeckou skupinou. Zásadním přínosem projektu je realizace, a především optimalizace zařízení schopného generovat jednofotonové a kvantově provázané stavy světla, tedy kritického prvku při vývoji nových kvantových technologií v komunikaci a informatice.

Příspěvek z Nadačního fondu UP: 102 384,-