• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Zajímavé a přínosné projekty vybírá správní rada  

Pobyt na prestižních zahraničních univerzitách, praxe v renomovaných světových vědeckých centrech, možnost řídit vlastní projekt, příležitost vyzkoušet práci v mezinárodních týmech, to vše může zažít student, jehož projekt podpoří Nadační fond Univerzity Palackého. Od roku 2015 rozdělil mezi 35 nadaných studentů, kteří vycestovali dohromady na 26 zahraničních stáží po celém světě, již přes tři miliony korun.

Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje pětičlenná Správní rada. Mezi hlavní kritéria výběru projektů patří jejich přínos pro univerzitu a společnost a také mezinárodní rozměr. Našim cílem je budovat a rozvíjet cenné kontakty se špičkovými zahraničními pracovišti. Projektová žádost, kterou studenti podávají online, obsahuje i otázky týkající se motivace studentů věnovat se vědě. Ta totiž v největší míře rozhoduje o tom, jak bude podpořený projekt úspěšný

Peníze získávají talentovaní studenti vždy na jeden rok, během něhož by měli svůj projekt uskutečnit. Nadační fond je přitom založen na důvěře, a tak jedním z velkých pozitiv je minimální byrokratická zátěž. „Studentům věříme, že přidělené peníze využijí smysluplně v souladu se svým výzkumem nebo projektem například na letenky, literaturu, materiál, vybavení, zaplacení ubytování a podobně. Za několik let existence fondu se nám nestalo, že by peníze někdo zneužil. Naopak. Ti, kteří je nevyčerpají, nám je vrací, aby je mohli využít jejich další kolegové,“ vysvětluje Dita Palaščáková z Nadačního fondu.

 

Text: Dita Palaščáková

Nadační fond UP, podpora, podpořený projekt, projekt, správní rada, talent, věda, vize, výkum