• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Jak jsme společně změnili svět?

Nadační fond Univerzity Palackého byl založen v roce 2015, a je doposud v České republice jediný svého druhu. Od vzniku fondu jsme podpořili 35 talentovaných studentů, kteří si díky Vaší podpoře mohli plnit vědecké sny a měnit svět k lepšímu. Rozdělili jsme 3 miliony korun, a ani jedna nepřišla nazmar.

Jak jsme tedy společně změnili svět?

Léčíme choroby světa

Gabriel Gonzalez studoval Idiopatickou formu Parkinsonovy choroby. Léčbou na míru se mu podařilo objevit látku s pozitivním antiparkinsonickým účinkem, a zpracoval patent. Jaroslava Šeflová, studentka, jejíž výzkum podpořil fond dokonce dvakrát, se zabývala nežádoucími efekty léků proti rakovině, a přispěla svým výzkumem k porozumění možnostem léčby neurologických onemocnění. Z rukou laureáta Nobelovy ceny získal prestižní ocenění Sanofi za farmacii. Do boje s nebezpečným parazitem rodu Leishmania, který ročně postihne na 350 milionů lidí, se vydala Daniela Konrádová. Výstup zkoumání vědeckého týmu, kterého je členkou, byl publikován v elitním výběru časopisu Synfacts. Do něj editoři zahrnují články, u nichž předpokládají velký vědecký dopad a aplikaci ve farmaceutickém výzkumu. 

Zlepšujeme životní prostředí

Luděk Plachký se věnoval ochraně ovzduší v České republice. Podařilo se mu uspořádat unikátní konferenci, kde se měli poprvé možnost setkat zástupci napříč obory. Jeho nadšení přispělo až k novelizaci zákona o legislativních limitech ochrany ovzduší. Příležitostně také připomínkuje legislativu věnující se ochraně ovzduší, a to díky úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Barbora Pařízková zkoumala růst a vývoj rostlin. Její znalosti by mohly vést k efektivnějšímu využití rostlin pro zemědělské účely či v oblasti rostlinných biotechnologií. Silvie Dostálková a Martina Janků se zabývaly výzkumem o ochranou včel. Třetina světové zemědělské produkce závisí na opylení živými organismy, z největší části právě včelami. Vymírání včelstev představuje proto obdobnou hrozbu jako globální oteplování. Obě pracovaly na projektu, který má zabránit právě jejich úhynu. 

Pomáháme si rozumět 

Vlastimil Dobečka se vydal do Číny, kde vytvořil 1. odborný česko-čínský technický slovník, který mohou využít nejen technici, ale i obchodníci a diplomaté. Barbora Nohlová se soustředila na zkoumání konzervačních snah a ochranářských projektů na Papui-Nové Guineji.  Pochopení mechanismů, může být nejen významným krokem ke zlepšení života lokálních komunit, ale rovněž přispěje k vytváření konzervačních projektů, které budou skutečně efektivní, a přispějí k ochraně stále ohroženějších přírodních zdrojů. Výsledky výzkumu mohou být přínosné i pro jiné oblasti světa. Marie Meixnerová představuje umění celému světu, podařilo se ji připravit velký mezinárodní výstavní projekt, který nazvala Unleashing Screensaver. Vystavoval se současně v New Yorku pod záštitou jedné z nejprestižnějších amerických univerzit, a skrze virtuální galerii ScreenSaverGallery pak doslova po celém světě. Anna Víšková právě připravuje mezinárodní sympozium, které se bude věnovat tématu podpory péče o traumatizované děti.

Rozvíjíme talent mladých vědců a filantropii

Mladí badatelé dostávají díky Nadačnímu fondu UP příležitost samostatně realizovat vlastní vědecko-výzkumné či umělecké projekty. Pomáháme jim rozvíjet kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Věnujeme se rozvoji jejich talentu, učíme je popularizovat vědu, zlepšovat se v oblasti projektového řízení a leadershipu.

Seznamte se se všemi 35 příběhy našich studentů. Podívejte se do naší mapy skvělých objevů, v čem je už teď náš svět lepší!

 

Nadační fond UP v číslech

3 milióny Korun rozdělených na projekty talentovaných vědců

2015 – 2019 existence fondu

85 000 Korun průměrný příspěvek na jeden projekt

35 badatelů, kteří mohli měnit svět

29 zahraničních cest

22 již publikovaných vědeckých článků

15 konferencí s účastí podpořených studentů

13 vzdělávacích akcí organizovaných fondem pro podpořené studenty

4 mezinárodní ocenění

2 výstavy připravené podpořenými studenty

1 česko-čínský technický slovník

1 patentová přihláška pro léčivo idiopatické formy Parkinsonovy choroby

 

Jak nás můžete podpořit?

Darovat příležitost a spolu s námi měnit svět můžete velmi rychle a bezpečně přes prověřenou platební bránu darujme.cz. Darujte příležitost zde

 

Můžete si přečíst i o našem Klubu dárců, společenství, které si pomáhá. 

Zajímá vás, jak hospodaříme s darovanou příležitostí? Ani koruna nepřijde nazmar. Přečtěte si naše Výroční zprávy.

Chcete využít jinou formu darování? Napište nám. Najdeme cestu.

 

Text: Katrin Stark

Foto: archiv Nadační fond UP, archiv studentů, Žurnál UP, Katrin Stark

 

 

 

Nadační fond Univerzity Palackého, podpora, podpořené projekty, studenti, talent, vize