• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Štítek: studenti

Vyhlašujeme 7. výzvu! Získejte příležitost ke svému rozvoji a vzdělávání a finanční podporu pro své vědecko-výzkumné nebo umělecko-tvůrčí projekty.

Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů magisterských a doktorských programů. Detailní informace k aktuální výzvě Nadačního fondu, která je otevřená od 7. 2. do 14. 3. 2022, najdete v dokumentu 7. výzva NF UP 2022 Před odesláním žádostí si prosím dobře nastudujte sekci Frequently asked questions.  On-line semináře pro zájemce o podporu „Uspějte ve výzvě Nadačního fondu“, kde se můžete zeptat na vše, co vás k výzvě zajímá, proběhnou 3. 2. 2022 a 1. 3. 2022 v čase 13:30-15:00, kdy budete mít příležitost s námi vaše projekty před odevzdáním zkonzultovat. Účast...

Pokračovat ve čtení

Podpoření studenti 2019

Rozvíjíme talent

Naše programy podpory a související vzdělávací aktivity jsou určené pro studenty, kteří své vědeckovýzkumné či umělecké záměry myslí vážně. Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti. Projekty, které studenti předkládají k podpoře, vybírá správní rada fondu na základě doporučení předních vědců naší univerzity. Kromě odborné stránky hodnotí rada také přínos pro společnost a motivaci...

Pokračovat ve čtení

Jak jsme společně změnili svět?

Nadační fond Univerzity Palackého byl založen v roce 2015, a je doposud v České republice jediný svého druhu. Od vzniku fondu jsme podpořili 35 talentovaných studentů, kteří si díky Vaší podpoře mohli plnit vědecké sny a měnit svět k lepšímu. Rozdělili jsme 3 miliony korun, a ani jedna nepřišla nazmar.

Pokračovat ve čtení