• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích
Podpoření studenti 2019

Rozvíjíme talent

Naše programy podpory a související vzdělávací aktivity jsou určené pro studenty, kteří své vědeckovýzkumné či umělecké záměry myslí vážně. Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti.

Projekty, které studenti předkládají k podpoře, vybírá správní rada fondu na základě doporučení předních vědců naší univerzity. Kromě odborné stránky hodnotí rada také přínos pro společnost a motivaci věnovat se vědecké nebo tvůrčí práci. Důležitý je pro nás mezinárodní přesah výzkumu, výstupy projektu a jeho prezentace. Myslíme i na studenty se zdravotním hendikepem nebo sociálním znevýhodněním.

Kromě možností získat zkušenosti řídit vlastní projekty, mohou talentovaní studenti vyjíždět na prestižní vědecká pracoviště po celém světě a potkávat tam své vědecké vzory. Podpoření magistři a doktorandi již vycestovali na desítky zahraničních stáží, zbylí pak měli možnost pořídit špičkové vybavení potřebné pro své výzkumné záměry. Získávají také možnost osvojit si či rozvíjet kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Studenti podpoření Nadačním fondem UP, či studenti, kteří o podporu fondu žádali, mají možnost účastnit se workshopů a seminářů s tuzemskými a zahraničními experty. Naše finanční i vzdělávací podpora je založená na důvěře, je efektivní a nebyrokratická.

Díky Nadačnímu fondu si již 42 mladých talentů mohlo plnit své vědecké sny.

Podívejte se do naší mapy skvělých objevů, v čem je už teď náš svět díky nim lepší nebo si přečtěte článek o tom, jak jsme již teď společně změnili svět. 

Talenty roku 2019

Podrobné informace o projektech podpořených studentů najdete zde.

 

studenti, studenti 2019, talent