• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Nadační fond UP podpořil další vědecké talenty

Žurnál UP 26. duben 2022

Univerzita Palackého už zná jména osmi studentů a studentek, kteří získají pro své vědecké projekty podporu Nadačního fondu UP (NF UP).  V již sedmé výzvě uspěli studenti z přírodovědecké, lékařské a pedagogické fakulty a fakulty tělesné kultury. Nyní mají rok na uskutečnění svých projektů.

V letošní výzvě rozděloval NF UP, jehož donátorem je Komerční banka, 760 tisíc korun. „Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada NF UP. Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů magisterských i doktorských programů. Jednou z důležitých podmínek je, aby měl projekt nebo výzkum mezinárodní přesah,“ popisuje podmínky pro získání peněz Dita Palaščáková z NF UP. O podporu žádají studenti napříč univerzitou a obory.

„Prošel jsem si všechny projekty a musím říct, že je to velmi zajímavé čtení. Překvapila mě šíře výzkumných témat, které se v žádostech o grant objevují,“ ocenil ambice mladých vědců a vědkyň Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů Komerční banky, který je členem Správní rady NF UP.

Mezi studenty je o podporu každým rokem zájem. Získané peníze jim totiž bez velké byrokracie umožňují zkusit uskutečnit vlastní umělecký nebo vědecký projekt od jeho přípravy, řízení až po reálný výsledek. Díky penězům mohou také vycestovat na zahraniční pracoviště, zaplatit si pobyt nebo letenky, obstarat potřebný materiál či literaturu. Kromě peněz získají během roku i možnost rozšířit si díky různým workshopům své znalosti a dovednosti v oblasti managementu vědy, práce s médii a podobně.

„Jsem velmi rád, že se každým rokem objevují další a další nadaní studenti a studentky, kteří mají už během studia na Univerzitě Palackého ambice prosadit se ve svých oborech, chuť pracovat nad rámec studijních povinností a snahu osvojit si dovednosti, které se jim budou v jejich vědecké kariéře velmi hodit. Považuji za nesmírně důležité, že právě takto motivovaným studentům univerzita díky svému nadačnímu fondu vytváří příležitosti k jejich profesnímu růstu,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Letos správní rada vybrala projekty studentů ze čtyř fakult: Po jednom z pedagogické a lékařské fakulty, dva z fakulty tělesné kultury a čtyřikrát byli úspěšní zástupci přírodovědecké fakulty. Mezi nimi i Marie Pražáková, která dosáhla na příspěvek už podruhé. „Byla jsem mile překvapena, že se Správní rada rozhodla podpořit můj další projekt. Myslela jsem, že budu trochu znevýhodněna, když jsem už jednou podpořena byla. Navíc je na Univerzitě Palackého spousta dalších nadaných lidí, kteří si zaslouží podpořit. Svou první podporu jsem využila hlavně na nákup pomůcek a vybavení, které mi stále hodně pomáhají a usnadňují práci. Příspěvek mi pomohl i se zaplacením cesty na zahraniční pracoviště, kde probíhá další část mého výzkumu. Ten je zaměřen především na zkoumání a vývoj potenciálních kontrastních látek s manganem a malých syntetických enzymů s manganem. Jsem moc ráda, že díky další podpoře budu moci toto rozšířit o výzkum a vývoj nových teranostických sloučenin – látek, které umožňují zobrazovat, ale i léčit,“ uvedla podpořená studentka přírodovědecké fakulty.

Informace o Nadačním fondu UP najdete na webu, popřípadě na Facebooku či Instagramu.

Text: Žurnál UP 26. duben 2022, Ivana Pustějovská