• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Nová výzva Nadačního fondu UP pro nadané studenty

Žurnál UP 31. leden 2022

Už posedmé mají studenti a studentky šanci získat podporu pro svůj vědecký nebo umělecký projekt. Jedinečnou příležitost, jak si vyzkoušet své představy v praxi, podívat se na zahraniční pracoviště či poznat osobnosti oboru, nabízí talentovaným mladým vědcům a umělcům Nadační fond UP. Žádat o podporu je možné od 7. února do 14. března 2022.

Nadační fond Univerzity Palackého (NF UP), jehož hlavním donátorem je Komerční banka, podporuje excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Od roku 2015 si díky němu už 48 studentů ze všech fakult mohlo uskutečnit svůj vědecký nebo tvůrčí projekt. Za dobu své existence rozdělil fond bezmála 4 miliony korun.

Studenti mohou získané peníze využít například na nákup letenek, uhrazení pobytu, literatury, vědeckého materiálu a podobně. Jednoduše řečeno: na cokoliv, co jim pomůže při realizaci jejich vědeckého nebo uměleckého záměru.

„V nové výzvě budeme rozdělovat 650 tisíc korun. Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada NF. Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů magisterských i doktorských programů. Jednou z důležitých podmínek je, aby měl projekt nebo výzkum mezinárodní přesah,“ popisuje podmínky pro získání peněz Dita Palaščáková z NF UP.

Základní principy, jimiž Nadační fond UP podporuje mladé talenty, zůstávají již tradičně stejné. Peníze jsou na jeden rok, během něhož by měl student své představy realizovat, byrokracie je minimální. Zároveň platí, že péče fondu nekončí přidělením peněz. Součástí pomoci je vzdělávací program, v němž se studenti seznamují například s některými manažerskými technikami, které se využívají při řízení vědy, mají možnost se nechat zasvětit do koučinku, time managementu atd. Důležitá je i popularizace vědy, na kterou fond klade u mladých vědců a umělců značný důraz. Proto se mohou zúčastnit i workshopů, v nichž se seznamují s prací médií atd.

Online žádosti včetně všech povinných příloh musí studenti poslat do 7. března. Podrobné informace včetně registračního systému najdou zájemci na stránkách Nadačního fondu UP ZDE.

Jak připomíná Dita Palaščáková, žádost oproti minulým letům doznala změn. „V žádosti máme nově dvě otázky: První se týká popularizace projektu, kdy by měl student srozumitelně popsat cíl, dopad a význam svého projektu pro laické publikum. Druhá otázka se ptá na vztah projektu k rozvojovým cílům, tedy jak student své téma koncipuje v kontextu udržitelnosti.“ (Cíle udržitelného rozvoje, které vyhlásila OSN, najdete zde.)

Na webových stránkách Nadačního fondu UP jsou i všechny projekty podpořené v minulých letech. Nechybí také informace a zkušenosti studentů, kteří už svůj projekt díky fondu dokončili. „Opět jsme také pro žadatele připravili společné online setkání. Uskuteční se ve dvou termínech, a to 3. února a 1. března, vždy od 13.30 do 15 hodin. Zodpovíme všechny dotazy a poradíme, jak správně vyplnit žádost,“ dodává Dita Palaščáková.

Text: Žurnál UP 31. leden 2022, Ivana Pustějovská