• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Nadační fond UP připravil online setkání studentů a podporovatelů

Žurnál UP 8. prosinec 2021

Adventní setkání podpořených studentů s vedením univerzity a dárci připravil Nadační fond Univerzity Palackého. Setkání se vzhledem k epidemiologické situaci konalo online.

Tradiční akce je vždy v předvánočním čase příležitostí k ohlédnutí se za právě končícím rokem. Seznamuje nejen s aktivitami fondu, ale je i místem, kde své úspěšné projekty prezentují zástupcům univerzity a příznivcům podpoření studenti. Nadační fond UP nabízí mladým vědeckým a uměleckým nadějím pomocnou roku už od roku 2015. Za dobu své existence rozdělil mezi 48 nadaných studentů přes 3,6 milionu korun. „Nadační fond UP stojí za podporu a úsilí, kterou mu věnujeme,“ ocenil aktivity fondu rektor Martin Procházka a dodal, že důležitým rysem fungování je důvěra založená na vzájemné komunikaci. Současně poděkoval i donátorům, kteří tuto aktivitu podporují. „Nadační fond by nemohl existovat bez svých dárců a mecenášů, proto všem za jejich přízeň děkuji. Vážíme si jejich podpory,“ uvedl rektor UP.

Nadační fond UP je v prostředí tuzemského vysokého školství unikátní. Nabízí studentům nejen finanční příspěvek, který mohou bez výrazné byrokratické zátěže využít například na nákup různého technického vybavení, letenky, stáž na zahraničním pracovišti a podobně, ale učí je i rozvíjet dnes tolik potřebné dovednosti v oblasti popularizace a medializace vědy. „Stáváme se pro ostatní univerzity vzorem, chtějí sdílet naše zkušenosti,“ uvedla koordinátorka NF UP Dita Palaščáková, která shrnula letošní práci fondu a mluvila i o plánech na rok příští, které zahrnují i vypsání další, v pořadí již sedmé výzvy.

I koordinátorka vyzdvihla podporu donátorů. „Děkujeme našemu generálnímu partnerovi, jímž je Komerční banka, a také všem našim dárcům. Snažíme se budovat komunitu příznivců, jichž si velmi vážíme,“ řekla Dita Palaščáková.

Na setkání pak promluvili o svých projektech někteří z podpořených studentů. „Chtěl bych všem dárcům poděkovat za důvěru, kterou ve mně vložili, a za strašně moc zkušeností, které mi tento projekt dal,“ zmínil například Lukáš Zdražil z přírodovědecké fakulty, který se věnoval vývoji luminiscenčního solárního koncentrátoru. „S pomocí Nadačního fondu UP jsem byla schopna si trošku dovybavit laboratoř menšími i většími pomocníky, kteří mi výrazně pomáhají s prací. A také jsem využila příspěvek k uhrazení části nákladů spojených s transportem na stáž ve Francii,“ uvedla Marie Pražáková ze stejné fakulty, která se věnovala podpoře výzkumu kontrastních látek pro magnetickou rezonanci.

Oni i další studenti ocenili také řadu workshopů, které NF UP organizuje a které jsou zaměřeny i na time management, leadership, koučink, řízení projektů a podobně.

Záznam adventního setkání najdete na facebooku Nadačního fondu Univerzity Palackého.

Text: Žurnál UP, Ivana Pustějovská