• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Popularizace a komunikace vědy

Žurnál UP 1. prosinec 2021

Komunikace, komunikace, komunikace. Klíčové slovo a především dovednost dnešní doby. Umět mluvit, umět prezentovat svou práci, dokázat komunikovat s týmem i s veřejností. To vše jsou dovednosti, které se hodí snad každému. Velmi potřebné jsou i pro vědce a akademiky. Právě oni musí například laikům atraktivní formou „prodat“ výsledky své vědecké práce. A právě proto připravil Nadační fond UP, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, speciální kurz. V Pevnosti poznání si účastníci mohli zážitkovou formou vyzkoušet své schopnosti improvizace, kreativity i zmíněné komunikace.

Text: Žurnál UP (ipu)