• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

PF 2022

Podpora mladých nadaných vědců a umělců prostřednictvím Nadační fond Univerzity Palackého bude pro nás i v tomto roce významnou aktivitou, kterou chceme přispět k rozvoji jejich talentu. Jsem opravdu moc rád, že tímto způsobem pomáháme získat finanční prostředky, díky nimž mohou studenti rozvíjet zajímavé projekty a plnit si své sny na poli bádání nebo v umělecké kreativní práci. Pomáhají tak šířit dobré jméno naší alma mater a přispívají k rozvoji celé společnosti.
 
Za dobu své šestileté existence už fond rozdělil mezi bezmála pět desítek nadaných studentů přes 4 miliony korun. V tomto směru jsme pro ostatní univerzity vzorem.
 
Nadační fond UP stojí za podporu a úsilí, které mu věnujeme, ale zcela určitě by neexistoval bez svých dárců a mecenášů, proto všem za jejich přízeň děkuji. Je pro mě ctí, že mohu stát v čele správní rady nadačního fondu, o jehož prospěšnosti a smysluplnosti není pochyb.
 
Děkuji Vám, že našim aktivitám věnujete pozornost, a přeji Vám ze srdce hodně zdraví a vše dobré v novém roce.
 
Martin Procházka