• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Výzkum peptidů stipendisty Davida Nováka

David Novák, náš stipendista z Lékařské fakulty Univerzity Palackého, posílá poděkování všem dárcům fondu:Díky Nadační fond Univerzity Palackého jsem mohl rozvíjet svůj projekt a načerpat zkušenosti ve výzkumném zařízení, ve kterém se nachází kruhový urychlovač částic (synchrotron) s názvem Elletra. Celý výzkumný areál se nachází na kopci v blízkosti přímořského města Trieste, které se kromě vědeckých pracovišť na špičkové úrovni a nádhernou přírodou, může pyšnit také klíčovým přístavem pro mezinárodní obchod mezi Evropou a Čínou.“
Výsledky získané jeho výzkumem mohou pomoci při navrhování nových léčivých látek.Nejvíce mě naplňuje aplikovaný výzkum, jehož výsledky jsou uvedeny do praxe a podaří se vytvořit reálný produkt nebo technologii. Cílem mé stáže bylo analyzovat synteticky připravenou skupinu peptidů se předem definovanou sekvencí aminokyselin pomocí Ramanovy rezonanční spektroskopie v UV oblasti, využívající jako zdroj záření synchrotron Elletra. Cílem synchrotronu je generovat světlo s unikátními vlastnostmi a to přesnou vlnovou délkou v širokém rozmezí, polarizací, intenzitou… Po obvodu synchrotronu se nachází jednotlivé „beamline“, které využívají různé typy záření od infračerveného až po rentgenové. Má stáž se odehrávala na IUVS beamline, kde bylo možné využívat UV záření ze synchrotronu pro Ramanovu rezonanční spektroskopii. Tato technika umožňuje sledovat rezonanci vazeb mezi jednotlivými atomy v molekule a tím vytvořit molekulární „otisk prstu“, pomocí kterého se můžeme dozvědět spoustu informací o struktuře molekul.“
„Děkuji tímto Nadační fond Univerzity Palackého a jeho dárcům za příležitost vést svůj vlastní výzkum!“ dodává David, který se mimo vědecké práce věnuje rozvoji Asociace mladých chemiků České společnosti chemické, kterou s kolegy založili, aby organizovali odborné i sociální akce pro mladé chemiky a zlepšovali povědomí o chemii u neodborné veřejnosti. David stojí i za organizací letošního Setkání doktorandů a mladých vědců na UP.
Krátké video, které David vytvořil na své zahraniční stáži, si můžete pustit na našem Facebooku.
Více o jeho projektu si můžete přečíst tady.