• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Základní principy úspěšné popularizace vědy | Michael Londesborough |

Ve čtvrtek 14. 10. proběhne v Pevnosti poznání workshop s důrazem na rozvíjení kompetencí v oblasti komunikace a popularizace vědy s Michaelem Londesboroughem.

 
Workshop je primárně určen pro akademické a vědecké pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Přihlasit se můžete tady www.bit.ly/FSA_Michael_I
Účast Vám potvrdíme emailem.
 
Pásmo je součástí programu Fort Science Academy realizovaného v rámci projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614

vzdělávání